I. Đảm bảo an toàn giao dịch

1. Những thông tin quan trọng cần biết

Trước khi tham gia giao dịch thanh toán cho hàng hóa/dịch vụ trên feeling.vn, người mua cần lưu ý những vấn đề sau:

  • Thành viên không được tiết lộ với bất cứ bên thứ ba nào hộp thư điện tử, tên và mật khẩu đăng nhập vào feeling.vn. feeling.vn sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào nếu thành viên vi phạm quy định này. Nếu thành viên tiết lộ và tạo điều kiện cho bên thứ ba tấn công, gây hại cho hệ thống máy chủ của feeling.vn thì thành viên đó phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

2. Cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch

  • Feeling.vn cam kết bảo mật các thông tin cá nhân của khách hàng (trừ các trường hợp được miễn trừ nêu tại mục VI quy chế này).
  • Trong trường hợp khách hàng khiếu nại về vấn đề an toàn giao dịch, Feeling.vn sẽ tiếp nhận khiếu nại và giải quyết trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại.

II. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Khi đồng ý đăng ký thông tin người dùng hoặc mua bán hàng hóa/dịch vụ trực tuyến tại website Feeling.vn là bạn mặc định đã thực hiện một giao kết với Feeling.vn với các điều khoản dưới đây. Feeling.vn được toàn quyền và nghĩa vụ thực hiện các điều khoản trong giao kết này.

  • Thay đổi thông tin

Bạn là người duy nhất được truy cập vào tài khoản mua hàng trên Feeling.vn . Khi muốn cập nhật, xóa bỏ hay sửa đổi các thông tin cá nhân, bạn vui lòng đăng nhập vào tài khoản của mình và thao tác trên web Feeling.vn. Chúng tôi sẽ lưu lại những thông tin bị thay đổi để chống các hành vi xóa dấu vết gian lận.

  • Lưu trữ & Bảo vệ thông tin

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin cá nhân của bạn được bảo vệ một cách an toàn bởi nhiều giải pháp và công nghệ chuẩn hàng đầu. lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ, và chúng tôi bảo vệ nó bằng cách duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục áp dụng theo quy định của luật bảo mật thông tin.

  • Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý khách nhằm phục vụ cho việc bảo hành, đổi trả sản phẩm .

  • Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của khách hàng.

Trường hợp khách hàng khiếu nại về việc Feeling.vn đã sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng sai mục đích hoặc vượt quá phạm vi đã thông báo nêu trên, khách hàng phải gửi đơn khiếu nại và giấy tờ, tài liệu chứng minh hành vi vi phạm của Feling.vn cho Feeling.vn. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại và giấy tờ, tài liệu chứng minh của khách hàng,fe.vn sẽ xem Feeling.vn và giải quyết các khiếu nại đó.